VELKOMMEN TIL SOLVERV

Lois og Odd er her fremdeles etter alle disse årene. Lois startet Solverv i 1976. Siden da har vi bygget opp terapisenteret og utviklet metodene våre. Flere terapeuter har vært med oss i perioder og bidratt til utviklingen vår. Det er vi takknemlige for.

Solverv er en privateid terapiorganisasjon. Vi mottar individer og par for korttids eller langtidsterapi. Vår teoretiske plattform, Therapy Cycle Process, er beskrevet nedenunder. Vi har etterhvert utvidet repertoaret vårt til å omfatte forskjellige nye teknikker som gjør oss i stand til å møte ulike individuelle behov her og nå. Vi har også spesiell kompetanse og erfaring innen arbeid med seksuelle problemer og kommunikasjonsproblemer, både for par og enkeltpersoner.HVA ER THERAPY CYCLE PROCESS (TCP)?

Hovedgrunnlaget for denne unike arbeidsmåten er Pesso Boyden System psykoterapi, primalterapi, vegetoterapi og funksjonell/kognitiv psykoterapi. TCP er utviklet på Solverv siden 1977.

 Vi hjelper til med å skape en atmosfære av gjensidig respekt og tillit, av ivaretakelse og trygghet, slik at du kan utforske din egen personlige utviklingsprosess. Metodene vi bruker er samtale, pusteprosess, bevisstgjøring av kroppslige uttrykk, samt psykodrama. Dette foregår i individualtimer og/eller i gruppe. Du får hjelp til å gå inn i kroppslige og følelsesmessige tilstander, samtidig som du holder kontakten med dine bevisste verdinormer og reservasjoner.

Fordypet pusting kan hjelpe deg til å løse opp kroppslige og emosjonelle barriærer, slik at ressurser blir frigjort. Dette er ressurser som du kan bruke til å bli mer av det du ønsker å være.

Gjennom en stilisert form for psykodrama kan rollefigurer hjelpe deg til å uttrykke det du kroppslig erfarer, bli bevisst på ditt forsvar og de reglene du lever etter. Denne symbolske "structuring" hjelper deg til lettere å se, forstå og klart oppleve hvordan din følelsesmessige og mentale tilstand er i øyeblikket.

Du vil få hjelp til å rekonstruere opplevelser fra fortiden, slik at undertrykte følelser kan gjennomleves og uttrykkes. I rollespill med idealfigurer kan du gjøre deg ferdig med gamle mønstre; finne alternative måter å forholde deg og gi respons til andre på, og på denne måten skape et bedre selvbilde og et annet syn på verden rundt deg.

EN DELTAKERS OPPLEVELSE 

TILBAKE TIL HJEMMESIDEN