SEXOLOGI

 

Solverv har, og har alltid hatt, en helhetlig tilnærming til psykoterapiprosessen. Sexologi er ikke noe unntak. Vårt primære fokus er på menneskene som søker hjelp for seksuelle vanskeligheter, heller enn på teknikker og prosedyrer. Tradisjonell sexologi er svært teknikkfokusert, og bruker tilnærminger som har som målsetting å fikse noe som er galt. Hos oss spiller teknikkene en underordnet rolle i en mer helhetlig sammenheng, der livssituasjonene, personlighetene og lystene til de involverte parter er av største betydning.

 

En mann kan oppleve å ha et ”problem” med ereksjon. En kvinne kan oppleve å ha et ”problem” med orgasme. Dette er tradisjonelle eksempler på noen av henvendelsene vi får. Istedenfor ensidige fokus på ereksjons- og orgasmesymptomer, søker vi å hjelpe klientene til å oppdage sammenhengene med sin livssituasjon, følelsesliv og fantasiliv. Seksualitetens rolle innenfor en god relasjon er noe vi legger vekt på i et parforhold. Hvem man er som et seksuelt vesen kan være av største betydning. Det fins ingen gode oppskrifter på hva som er god eller dårlig sex som passer for alle.

 

Seksuelle ”lystproblemer” synes å ble stadig mer vanlige. Dette kan for eksempel skyldes forventningspress, fra partner eller fra ens egne forestillinger om hvordan seksuelle handlinger skal være eller utføres. Folks seksualitet er gjerne ikke ”politisk korrekt”, noe som kan gi opphav til skyld og skam. Seksuelle ”annerledesheter” er ikke så uvanlige. Utfordringen ligger ikke i å skulle bli ”normal”, det fungerer ikke tilfredsstillende, men heller å lære å forholde seg til seksualiteten sin slik den faktisk er. Folk velger ikke seksualiteten sin. Den er slik den faktisk er blitt, gjerne som et innfløkt samspill mellom medfødte faktorer,  oppvekstvilkår og påvirkninger. Mange må gjennom en oppdagelsesprosess for å finne ut av det.  Det kan ta kortere eller lengre tid. Vi har erfaring, og kan gi veiledning.

 

Å leve i pakt med sin seksualitet bidrar til lyst og glede. Det er helsefremmende når man lever seksualiteten sin ut slik at den føyer seg inn resten av livet på en måte som gir mening.

 

 

TILBAKE TIL HJEMMESIDEN