Behandling av angst med Mindfulness


Når du har angst opplever du en fryktelig vond følelse. Når angsten vedvarer, spinner det tanker rundt i hodet. Disse tankene dreier seg gjerne om fremtiden, skrekkelige senarier kan spille seg ut. Dette er som regel det virkelige problemet. Du er ikke til stede her og nå, men i en tenkt verden full av frykt og katastrofer.


Mindfulness betyr tilstedeværelse i nåtiden. Du kan lære å fokusere på det som er virkelig her og nå istedenfor å operere i en tenkt verden fyllt av skrekk. Ved å kjenne på det som er sant, for eksempel at du puster, vil du få en forankring i noe som er virkelig. Da vil angsten slippe taket.


Mindfulness, eller på norsk noen ganger kalt oppmerksomhetstrening, er også en samlig metoder for å fokusere på øyeblikket. Dette er noe som har vært brukt i flere tusen år, og som har vært forsket på i løpet av de siste 20 årene. Den amerikanske legen Jon Kabat-Zinn har dokumentert bruken av metodene på en stressreduksjonsklinikk i Massachusetts, og beskrevet dette i boka Full Catastrophe Living. Å forholde seg mindful har vist seg nyttig ved en rekke somatiske og psykiske problemer.


Angst har ofte også røtter i fortiden. Den gamle angsten bearbeides for eksempel med TCP eller kognitive teknikker.


TILBAKE TIL HJEMMESIDEN