Lois Reiersøl

Hun har BA, MA og PhD i klinisk psykologi fra USA og en MMEd i musikkterapi. I 1991 ble hun godkjent som Pesso Boyden System psykoterapeut og hun har tatt diverse kurser i blant annet primalorientert psykoterapi, hypnose og EMDR.

 

Odd Reiersøl

Odd er psykolog, medlem av norsk psykologforening og har i tillegg en 2-årig utdannelse i vegetoterapi.

Han jobber helhetlig, men tilpasser metodene etter klienten som er i fokus. Foruten kroppsorienterte og emosjonelt ekspressive tilnærminger som TCP, brukes strategier hentet fra kognitiv terapi og kommunikasjonsteori.

Noen viktige stikkord: Angsthåndtering, depresjonsmestring, traumebehandling, post traumatisk stress, sexologi. Kognitiv terapi (ref. Berge & Repål: ”Den indre samtalen”). ”Mindfulness” og meditasjonsteknikk. Korttidsterapi og langtidsterapi.

Angst kan arte seg som sosial angst, fobier, tvangstanker, tvangshandlinger eller det som noen ganger kalles ”generalisert angstsyndrom”.

Depresjoner kan være av lettere eller tyngre art og har ofte sammenheng med belastende hendelser i livet. Det kan for eksempel være tap av nære personer, skilsmisse, omstillinger i arbeidslivet, osv.

Vi har erfaring og metoder for å jobbe med ulike typer utfordringer.

 

 

TILBAKE TIL HJEMMESIDEN